ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ


Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995 και αποτελεί συνέχεια της τεχνικής εταιρίας ΘΕΜΕΛΕΙΟ 79.
Το αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας είναι η εκτέλεση δημοσίων έργων όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών έργων, η εμπορία αδρανών λατομείου και τα τελευταία χρόνια και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β. Διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ 3ης Τάξης του ΜΕΕΠ και συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων προϋπολογισμού έως 3.750.000,00 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Διαθέτει καινούργιο και καλά συντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό και το κυριότερο, έμπειρο μόνιμο προσωπικό.


espa banner

psifiaka ergaleia banner