ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ


Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και πάσης φύσεως οδοποιητικές εργασίες και τεχνικά έργα. Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει τους τομείς:

  • Δημόσια και ιδιωτικά έργα
  • Παραγωγή και εμπορία Ασφαλτομίγματος
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εργασίες Οδοποιίας
  • Διαμορφώσεις χώρων
  • Τσιμεντοστρώσεις
  • Φρεζάρισμα δρόμων
  • Ασφαλτοστρώσεις
  • Οικοδομικές εργασίες


espa banner

psifiaka ergaleia banner