Κατασκευαστικές Δραστηριότητες


Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και πάσης φύσεως οδοποιητικές εργασίες και τεχνικά έργα. Οι θέσεις των μόνιμων εργοταξιακών εγκαταστάσεων μας καθώς ο ικανός στόλος των μηχανημάτων μας, αρκούν για να καλύψουν ανάγκες σε όλο το εύρος των νομών Έβρου και Ροδόπης. Η κατασκευαστική δραστηριότητά μας καλύπτει τους τομείς:

  • Δημόσια και ιδιωτικά έργα
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εργασίες οδοποιίας
  • Φρεζάρισμα δρόμων
  • Ασφαλτοστρώσεις
  • Σταμπωτά δάπεδα επί ασφαλτοστρωμένων επιφανειών
  • Διαμορφώσεις χώρων
  • Τσιμεντοστρώσεις
  • Οικοδομικές εργασίες


espa banner

psifiaka ergaleia banner