ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας:

Ισολογισμοί:

 1. Ισολογισμός 26ης εταιρικής χρήσης (2021)
 2. Προσάρτημα Ισολογισμού 26ης εταιρικής χρήσης (2021)
 3. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2021)
 4. Ισολογισμός 25ης εταιρικής χρήσης (2020)
 5. Προσάρτημα Ισολογισμού 25ης εταιρικής χρήσης (2020)
 6. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2020)
 7. Ισολογισμός 24ης εταιρικής χρήσης (2019)
 8. Προσάρτημα Ισολογισμού 24ης εταιρικής χρήσης (2019)
 9. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2019)
 10. Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09/04/2020
 11. Ισολογισμός 23ης εταιρικής χρήσης (2018)
 12. Προσάρτημα Ισολογισμού 23ης εταιρικής χρήσης (2018)
 13. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2018)
 14. Ισολογισμός 22ης εταιρικής χρήσης (2017)
 15. Προσάρτημα Ισολογισμού 22ης εταιρικής χρήσης (2017)
 16. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2017)
 17. Ισολογισμός 21ης εταιρικής χρήσης (2016)
 18. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2016)
 19. Ισολογισμός 20ης εταιρικής χρήσης (2015)
 20. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2015)
 21. Ισολογισμός 19ης εταιρικής χρήσης (2014)
 22. Ισολογισμός 18ης εταιρικής χρήσης (2013)

espa banner

psifiaka ergaleia banner